NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No4.1. van de der op -Yoensdag. den 10September1930 des avonds yjz uur. Tegenwoordig de heeren: Hr Q.JDekethBurgemees ter A.ISndend ijk en... A* JD.CKoernd ers\ye thouder syv SecretarisJ G.A*Batenburg.J. Afwezig de heer\J V. De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 468