3'1- E E a G BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. De Brandraad Wethouder O.Wi Be Voorzitter Besloten te verlee te treffe diet ad f acht in verband met de gevaarlijken toej stand, waarin de achterwielen van de brandweerauto verkeeren, noodzakelijk dat daarin voorziening wordt getroffen,I en vraagt machtiging hiertoe over te ga; Een maximum crediet van f 150»~ wordt door den Brandraad noodig geoordeeld,wij neer het niet mogelijg: zal blijken een tweedehands wielstel machtig te worden, I vraagt de beslissing van het college ■Besloten omtrent het aantal verlofdagen toe te I scnael ir kennen aan het vast personeel in dienstllken een -* bij Openbare werken. van 12 da vervolgt de behandeling van de begroo- Böe beslis ting voor 193^ aansluiting aan de be|k ontwerp-t handeling op 9 dezer legd in d die begrc V O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 469