BESLISSING e vergadering handhaaft haar eenmaal vastgesteld oorstel Van de opgaven wordt met "belangstelling kennis genomen. Besloten wordt den Raad voor te stellen het gevraagde ontslag te verleenen. Vordt "besloten. 4 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 476