e a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. De Voorzitter deelt mede dat de Financieele Commissie naar aanleiding van de voordracht aan den Raad dd. 12 Augustus 1930 no.1444 betreffende verbetering van d e Soester. bergschestraat (gedeeltelijk) de vraag heeft gesteld t welke de redenen zijn waarom voor dit gedeelte van de Soester bergschestraat dat voorzien is van een zeer soliede fundeering geen teBrprofier gelijk in de Torenstraat aanwezig is wordt toegepast. ftj 3 C 03 O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 477