3 3 JM ~o 31 Ai- 33. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ontvanger der Reg. en Domeinen Amersfoort. Brandraad 15 Sept'30 No. 1/73 Vereeniging "Soesterberg* s Bloei*. -ö'.iA^van Thienen. Bakker te Soest. 15 Septic KORTE INHOUD. bericht de aanvulling van art.4 der voorwaarden verbonden aan de vergun ning tot grindgraven in militaire ter reinen met (plaats te Soesterberg (vlie kamp of legerplaats bij Zeist)*. brengt nader advies uit met betrekking tot het plaatsen van een sirene op het gymnastieklokaal te Soesterberg, met twee aansluitingen vanuit de politie- woning en uit de wobing van den com mandant Uit de nadere overgelegde offerte van t firma Groeneveld blijkt dat de kosten zullen bedragen f 437*40,het graafwerk en afdekking van den kabel niet mede- gerekend. verzoekt opnieuw in behandeling te nemj het aanvankelijk door het college van en W. ingediende voorstel tot verbete-| ring van den Verl.Postweg. Besloten w angezien ■an 28 Jun s toegest ten Raad a vragen leschikbaa vraagt vergunning voor den verkoop vaal sterken drank in het klein voor gebruii| elders dan ter plaatse van verkoop in de voorkamer van het perceel kad.bekenl| gem.Soest sectie H no. 1544,1545» êe" legen aan de Burg.Grothestraat 15 esloten v ,at het co liet aange tafel te t voorstelle king tot d tot dekkin loor midde Jing. lesloten v Le. als ve vak va stelle behoud van he recht te Soe den ve voor g van ve percee 1544 Grothe t— (J a c Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 481