BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter E.Hilhorst. Directeur O.'iï. brengt ter tafel de regeling van hulpver. leening bij brand door gemeenten onder ling samengesteld door de Prov. Bond van Brandweercorpsen Tevens stelt de Voor zitter in behandeling het rapport over samenwerking van brandweren in het Gooi, De Voozitter deelt mede dat het door hem ingestelde onderzoek tot resultaat heeft,dat hij kan voorstellen in beginsel de hulpverleening,gekegeld door de Prov, Bond in dit gewest,kKMiuEH aanvaarden, doch daarnevens zou hij ook willen advi- seeren de onderlinge hulpverleening te aanvaarden van de gemeente Maartensdijk, Hilversum, Laren en Baarn geregeld in het rapport het Gooi. Dit laatste rapport is volgens door hem verkegen inlichtingen gezonden aan de Ged.Staten van Noord Hol* land en Utrecht met verzoek ook daaraan de goedkeuring te willen verleenen. vraagt van de gemeente te kunnen koopen een gedeelte van het plantsoen aan den Nieuweweg. biedt ter behandeling aan eenige verzoeke om bouwvergunning, vergezeld van de noodi ge teekeningen en adviezen. Chr. Th.Tïijnands L.Brinkweg 47 Soest. behoeft ontheffing van art.8 der bouwveror dening in verband met een door hem inge diend bouwplan op een terrein aan den Dalweg. De Directeur O.W. adviseert in zijn rapport van 9 Sept. No. 153/28 afwij zend. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 487