n >3 3 jn. "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. ro. D.v.d.Broek. Koninginnelaan £(3 Soest. C.Th.'Vijnands, Wed.L.J .Th.Bek kers. Soesterberg. Voorzitter U. E.van Eeden. Soest. KORTE INHOUD. vraagt vergunning tot afvoering van het vuilibadwater in het gemeenteriool tegen, over het perceel Julianastraat 3a. De Directeur O.W. adviseert adressant onder gestelde voorwaarden vergunning te verleenen (rapport 12 Sept '30 »No.6l 4/2 vraagt aansluiting van zijn perceel gels gen aan den Dalweg op de waterleiding. vraagt vergunning de kiosk op den Daten- burglaan gedurende de wintermaanden te mogen laten staan. stelt voor aan den bouwondernemer P.M. Moester alhier geen vergunning te ver leenen tot het bouwen van een dubbel woonhui3 op een terrein aandien Braamweg aangezien het perceel niet is gelegen aan den Braamnjeg De tusschen den weg en het perceel ge legen strook grond staande ten name van de F.V.Bouw- en Exploitatie Mij. "Duinzicht* zal voor het verleenen een bouwvergunning eerst aan de gemeenti moeten zijn overgedragen tot welker overdracht de gemeente niet kan mede werken om rede dat genoemde ÜT.V. door beëindigd faillissement niet meer be staat. Als onmiddellijk belanghebbende zal de bouwondernemer hebben te zorgen voor levering van de strook grond. bericht dat de borden geplaatst met op schrift "Wandelpad* aan de Soesterberg- schestraat elk nuttig effect missen, aaiH gezien zij niet voldoen aan de wettelij^ voorgeschreven modellen. ;n afwijki iecteur O. ing te ve lesloten v lij de 11.1/ esloten v lesloten v eigeren. gesloten v pacht te Iff icieel u 6 S 3 C CT> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 489