BESLISSING. AANMERKINGEN. van het ol tegen. 3a. essant unning 30 n afwijking van het advies van den Di recteur O.W. wordt besloten geen vergun- ling te verleenen. t l/ [/ioA. ceel gele eiding. esloten wordt prijsopgaaf te vragen tij de N.V. Arnhemsche Waterleiding Mij. yoj< ixy en Baten- iid en te •esloten wordt de vergunning te verleener ij sr P.M. te ver- fbbel Braamwegi slegen ïesloten wordt de bouwvergunning te figeren. ra. sel ge- 1 name Mij. senen vai gemeent» velker mede- door sr be- sbbende zorgen ld. met op- terberg- ssen, aan- wettelijk 'esloten wordt den Directeur O.W. op- racht te geven voor het plaatsen van fficieel vastgestelde borden. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 490