3 3 J ,-f. a s BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 53. W.Groart. Soest S"4, 'ff. Kersten» Kerkdwarsstr.6 s" «T. Direct eur 0 .'ff JJ?. J.Buning. Julianastr. 6d Soest. Fed.Vereeniging Het Vaderland Getrouw. s-Gravenhage. Hl Directeur O.W. JjsYj Gemeente-ontvanger KORTE INHOUD. vraagt toestemming voor het houwen van een houten schuurtje tegen zijn werk plaats te gebruiken als kantoor. brengt dank voor het spoedig opknappen van de Kerkdwarsstr. en spreekt de wensch uit tot spoedige verbreeding van die straat over te gaan. zendt het overzicht van de uitkomsten der gehouden aanbesteding voor de leve ring van brandstoffen verzoekt namens de Vereeniging voor wet' teiijke dierenbescherming aan de hoofdei van lagere scholen in deze gemeente te verzoeken op 4 Oct. e.k. als zijnde een propagandadag ten gunste van het dier, eenige oogenblikken te willen wijden om de onder hun staande leerlingen te over tuigen van het nut van dierenrecht en dierenbescherming Besloten het bouv zwaren "fc Besloten op te di bereider Overeenl Directei op te di delaar som groc Besloter voldoen sant mee verzoekt in deze gemeente een jaarlijks! collecte te mogen houden. De InspecteuiJ van politie adviseert in zijn rapport van 15 Sept.*30 Fo.206/4 evenals vorii| jaar afwijzend. bericht dat de eigenaren van de per- ceelen aan de Koninginnelaan waarvoor een nieuwe dienstleiding waterleiding enz. moet worden aangelegd (zie schrijTe| F.V»Arnhemsche 'ffaterl.Mij. van 22 Aug. 1930) voor grondafstand hebben geteekerw zendt maandstatenboek met kasopname op 15 Sept. 1930. Beslotei verzoek Sesloter terleid: offerte voor de voeren. Hotif ie? <y 3 c cc 'o Dagteekening en volgnummer. XEUHCXJlg

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 491