r r Jc - jzondere andwe er- thalen ag ,dat ikbaar van de verzoe- rbij be- der ijn voorn wen schut Augustus ter dikt De Direc rapport BESLISSING. esloten wordt tot uitbetaling. e vergunningen wordt verleend overeen- oiastig de besluiten hiernevens als bij- agen gevoegd onder de nrs.l/271»2/112, n 2/113. esloten wordt overeenkomstig het advies m den Directeur 0.'7. het verzoek af te lijden. van d e raatver- Luit. totaal- psloten wordt den Directeur O.W. te stchtigen de voorgestelde uitbreiding fer straatverlichting door de P.U.E.M. te doen uitvoeren. om ,s c„a gesloten wordt adressant te berichten anastr.^ 4at tot verplaatsing der boom zal wordei boom^te LVersegaan» w&nneer hij bij den gemeente- U^vanger de daaraan verbonden kosten ad J°es, '6,50 zal hebben voldaan, rp ,n Tabetaling der f 6,50 kan den Directeur ten O.WA worden opgedragen de boom te erplaatsen naar de Soesterbergschestraat oting. e toestemming wordt verleend. V' zy' c^4 u/ d W Af 'l 15. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 500