NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. k /- van de der op dag, den 30 September193 0. Tegenwoordig de heeren: A. J. G. Koenders voorzi tter A. Snèendijkwethouder SecretarisJG.A. .Batenburg Afwezig de heer-4r» G.Deketh» met verlof. De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 506