'X'' 7 •r'T d y J* J7^ ~TL AvJd^ ■f BESLISSING. V^Lw! £L<k^ XXX, t^CT/vX'l $oX^3' L^q X^r ()^W>x*-iXXwXj XXr a-Xh>o oLx^s- d (rvvi- s 1 o c Z /ÓS t^XL-^r »v-tnrL zr .v-k, -\rVV\ tUj u. 2^ Uü t-l -4^l/-ir-t/V* - ^^y^cA. o*~cl/\r\Jt<^ ,A/~i^ oL^y ^)-^- - VX, o^-U^L "AL 4/\*. ^L^j-xn. cLsT iv*^ /W^S^k e-cdx ,/^-C .-^l/T-^-^--4^^-^^ t-VTlXl /Tc AjxjC^x^- cAL/i-*^ cA—£4-sC~ C?^L-^C IstA-XsA^» WT Q\jlA --<>"y» <L-«-fi- '-v^-^>^»<^i ~J}-is\6*t</j l. <Vttvvu/a*-tA ^✓veai "X- CU- -W4^<-^£ /^L*X~ XvtA, cLc. (A«^4-<Vw«C^ .itU CA~dsAri~co XrtL^ cC*-^ UXU'-C^. X TT i^ctc^ U^irvx \N£vX<xX^C£-'~i- /UX-vL^j 2-S~"l> -•-Mz-vviXL T-*-<X<f* lA^ct-^, 'X^C-XyOC^ ^t^xXXc^^X^. 1x^3. A,Xv~wo oX-v. aj-c\ (LX As j^rJL+^X^ X^x y%jL^<-^<Ji. cyy^irvX tj X O X ir-f»-,, 3 la_X\^->-5 yCT ■WA/tuA^ x-vm cC»^. flAAw, J X^vct^v^o -V-t*-x, 0 h 0 X|^£-». w4"~U2- i Xa^v -^vuX^Xx xxt/v-XT oC«-^ <5Ll~T (/\njv\. tr JLS-ly O gyX*^ c\y^—c^x. <}x*£ tL -i- i-—v ./Llml G fl /5 Vermelding indien van het uitgegane stuk- geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. *2 /2 J t/ JXI.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 50