k. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. I 14- I) 15*. 101 lil IJ. inS v oorzitter Voorzitter H.Huigen. J.Casteleijn. burgerlijk Arm bestuur. 1-10- '30 stelt voor te besluiten de rent^ van stexu voor re oesiuiren ae renr^ van de'o^Hhordt 1 saldidoor woningbouwvereeniging en stich-" ting verschuldigd over het 3e kwartaal I93O te bepalen op 4-% stelt voor het besluit betreffende het verhuren van de gemeentewoning aan den Lange Brinkweg aan M.Ravenhorst te wijzi- gen en thans te besluiten aan den Raad het verhuren dezer woning aan M.Raven- horst voor te dragen tegen een huursom van f 1»30 Per week en in de huurovereen-!J komst naast de gewone voorwaarden de voorwaarden op te nemen» dat de huurder!! toezicht moet houden op de naast de woniril gelegen gemeente-gebouwen behoorende tot den dienst O.*7» alsmede buiten de gewone werktijden het aan de gemeente toebehoorend paard te verzorgen. vraagt opnieuw de woning aan de Birkstraat| No.6 te mogen huren. vraagt ontslag als lid van het Burgerliji| Armbestuur zendt een aanbeveling van 2 personen voor elke te vervullen plaats in de be staande vacature wegens het bedanken van' het lid J.Casteleijn en het overlijden van het lid T.Budding. I hordt 1 Besloten len de w lijk tot voorwaar prijs va [Besloten liit onts besloten flat het fe aanbe pestuur 4e offic •Vacatu: 1.H 2.G fl.Vacat; 1.A 2.C ii 'I' Dagteekening en volgnummer KORTE INHOUD en 1 H i A r\ n-r* vwr\m "i r> rr"h m i vn nror e> o >o i rri rï rr t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 519