B E S L I S S I N G. Hordt besloten. '7ordt besloten. Birkstraatfcjesloten wordt aan den Raad voor te stel len de woning van jaar tot jaar en uiter- j lijk tot 1 Dec. 193^ onder de gewone voorwaarden te verhuren voor een huur prijs van f 3,75 per week. 3esloten wordt aan den Raad voor te steil lit ontslag eervol te verleenen. besloten wordt den Raad mede te deelen jat het college zich kan vereenigen met je aanbevelingen van het Burgerlijk Arm bestuur en dienovereenkomstig de volgen- je officieele aanbeveling aanbieden. «Vacature wegens bedanken J".Casteleijn 1.H.Raat. 2.G.G.Hol. p.Vacature wegens overlijden T.Budding 1.A.Legemaat 2.C.Kraaij enhagen. t/5 (Po en lA J V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ayteLuM-, 2./

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 520