a a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voetbalvereeni- ging "Soest" te Soest. Opzichter Bouw en "Voning Toe zicht. 6-10-'30 No. 174/6, '7. van Hamers veld Koninginnelaan 7^ Soest u>uT Voorzitter vraagt vergunning tot het houden eener loterijteneinde uit het batig saldo de kosten te bestrijden voor het plaatsen van een schutting om het terrein der Vereeniging. De Inspecteur van Politie adviseert de vergunning niet te verleenen aangezien het doel niet inhoudt bevordering van kunst of wetenschap een liefdadig doel of eenig ander algemeen belang. adviseert in verband met de volkstelling af te wijken van de gewoonte om eerst de nieuw gebouwde woningen van een huis- I nummer te voorzien wanne er de bewoonbaar!" verklaring door B. en V. is afgegegen. behoeft ontheffing van art 8 der bouwer- ordening in verband met een door hem in gediend bouwplan voor een enkel woonhuis met schuur op Olijkeweg kad een terrein gelegen aan der hekend in sectie C.no.l51U stelt voor aan den Directeur O.W. op te dragen spoedig een plan en kostenberekenirj in te zenden van de verbreeding van de t,rug over de Pijnenburger Grift met een rijbreedte van 5 Mraansluitende op den nieuw te maken verbindingsweg tusschen den Tieksl. weg en den nieuw provinciale11! weg Bilthoven - Soestdijk. te voor2 ij 3 C OJ Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 523