,jzJ- r- f/y T '5^- 7 d' JLu. f.c. a O 3j 1 ^i- BESLISSING. A. Xfl ^r éo X c^_ J r J J<^t' J rt*Z V' U Hf. u 71 ■vo-cde j h o svujA i^cjaJL -^Cv_ax|( ^VltAv, \nij - -^cv-vA-tt/t 'lA£'Va^ij»^-'Xe-v. "^vc£-l/v syK-ed-i 4-c* £/C*'~*tTT Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. l*U~ 2-0 svx U - ~cLA~ C^ciyXjt^y^ ou^t' A~1 ^besXA. cJLA~<^ oLmA 0\ JLJt-^ 0c-O-v* truA oO-^ CdL^r rm oX^tvX Cc -UX^w^ oL^<-. cX-uA -v-ttj 11 vy(/ *ac Uj /VvxassS fXci/Vt-^-o oC^-a. O-Ha- vtwTÏ -34-C-££>s, ^o^Zt ^cxoA-^tyi c^<re^<L^^oe--* cex-X "^-C- (PC-C^ -V-"^ ^qU^x. -yj^ «2-n, J. 14/. Oi-tis\r\Jtso o^j^s, C? ^C^/"VV^hT* et--4!, ^d7^L-M.tT" 1TVTV t A^i-e-XXfc^ £C-t£-X2-3-3 iJ^-w^- -Vv, C- -*-*j oC^ V*) 2 iTD £-1^, 3^u_XCa .-tr~w-fC-C. CXjZAA)trvcfi. /C—u crvCf-4.*-x) ttu-i, "X^oS. -VM-t/ï -2^, d^«-w(t£v ^IATV~X üLA JuL Q. /V^C\ /tc 'V-£-\Xce<-t**s- -Cw {ry, c*-c ^Mrv cO-^ yCT cGm^ ^mXi. eXXw*.<|y-^ oyx^v^- .(i^v-c-yJL .cy^Cc^A^ 'LC^rvtt^ oC-tnA cL*-k ^XiwcCy^Ccx^i- a^U. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. \X Co^LclZ^^, ^1 t ^«It/iini 11 ^<tM4U y^f'.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 52