'"3 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter Bestuur Beder- landsche Insti tuut voor Volks huisvesting. Ui" Vereeniging voor gemeente accountants. KORTE INHOUD. wenscht over te gaan tot toelating van de sollicitanten naar de betrekking van tij. delijk ambtenaar belast met de boekhoudin bij Openb.Verken. Opgeroepen zijn 5 sollicitanten waarvan 1 t.w. den heer S.Barten te Krimpen a/d Ijssel zonder eenige nadere kennisgeving niet aan de uitnoodiging heeft gevolg ge- geven Achtereenvolgens worden in de vergadering ontvangen de heeren A.Jansen te Hengelo, A.Bernard te Leiden, D.van Hartkamp te Bussum en C.J.van Diesveld te Amersfoort. noodigt het college uit tot hij^oning van de opening der tentoonstelling {de Toningwet 19^2 - 1929"in het Stedelijk Museum te Amsterdam zendt eene uitnoodiging tot bijwoning var eenige lezingen op Zaterdag 18 October a> Tan eene gemeenschappenjke lunch kan worden gebruik gemaakt. 3 C CE Dagteekening en volgnummer. IA) 5

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 539