r^ '<r' 7 ~xz W- 'j- 'Arv-th^ B E S L I S S I N G SU- V ~U ^A-sJÖL-^ ^ov/T JLjiX 17 /^o. v/I^D ui. 1^ J, /<S> 8 V~V\ v V^—a in-w Ac, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. /-tVincCT" -&-< >lc>SL<L<^ cL^ri/\, ^-v-esis^t-4-ls cA~ si-4-Xs^jjZx^Cs j ^AjC vLx. xaZ^ZZ^ (Ajtsx. "L ^wcX^vt-u^ 'v~*) Ufr^-tc. cc <v. oLa- u-£ c-c^t, ^i/*v\ 'ï^-4 i lAj^-U<A4^L*ryr/T*-*-^ C^x>xo -£-*-v-» -mJ^> ^>-c oL^jt. /£*- - .^3 J2-^v^-^L-e^. tX_ I J&H 2sS~0. -^o-^-v ^__j ,<r^vctt\ «X-c l/,-v-xrvccr-<u c-v-, ZZtA <s^Zv\s-^\/y /Vs-0lV^vvO2x^y tcA^«>c_«»-*, XakJL -IXoaX4-^ yi~tr<^e. -£j£-i_, -^A-C^-5 iJC^c—^X_C ^-3 cA^-X. 0~oZL- <i^ oL^iA Zxi ÖC^C^/V-t3t^Pw^ ^-"5* -X '•VVv-^-e/t^ cZjl Ia) x^JZ. '^c|/c cZc^JL^Z- /\^w\/~\- ctA~ cAa-Z^^~-~^\. l/—t/-r/"\_ tr cAjl \r-o^*AT ytZ- "Os^-ZJIJLjL^ v~Y» l1^- cLatxSX c£a-^ ^lAf^CyZ^ ir^iklst <a^u6 li) WC \JLLtlo OU^Vc^^L 'Vi-A. /"VAAJLA qAjL ,,^^T^vcKiv|cc A^j-t - Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. A <?*Z I lAP, AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 54