L uur 6 E a> "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. \HH- m il' J.J. Keurs Op20. I Oir. O.W. (Opz. Bouw-en wo ningtoezicht) Opz.Keurmeester Gem.Keuringsdiens Bewoners school straat 3I-IO-3O 2/9/1 21-10-30 t.en 26-10- 30 19-7-30 Verzoekt in verhand met de benoeming vaa| den heer Rietveld hij de gem.Oegstgeest per 1 December a.s. een tijdelijke kraclj met vooruitzicht op vaste benoeming en geeft in overweging bij het plaatsing stol reau van P.B.iT.A. te Arnhem te informeel ren of geschikte candidaten aanwezig zijl Biedt ter behandeling aan e enige verzoe-B)e vergum ken om bouwvergunning, noodige teekeningen en vergezeld van adviezen. de Bepleit verhooging van de hem toegekendl vergoeding wegens gebruik van een eigerj motorrijwiel, in dienst der gemeente. Verzoeken den Raad over te breiding der waterleiding. -aan tot uit' U4 Ci> 3 C Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 561