BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. ,114, A.N.T.b. en X.N.A.C. Tegencoi|n missiete s-üravenhage. II-1O-3O 11 IS. I Gedstaten 1 1*4 Ged. Staten 27-IO-3O 2e Afd. Ho:2Ó57/ 1549 21-10-30 2e afd. ho :2658/ 1529 Dringen aan op vernieuwing van de Soesterb.straat,tusschen Soest en Zonne gloren. bericht terzake overneming in onderhoud van het Yerl. van den 'Vieksloterweg. Het College bericht zijn standpunt ten aanzie] van de bezwarenwelke voor deze gemeente) zouden kunnen ontstaan ,""anneer een weg, toebehoarende aan de gemeente Soest,is gel legen onder de gemeente Baarn. Omtrent del aangelegenheid werd op 2 Juni j.1. met he] Gem.Bestuur van Baarn een bespreking ge voerd en het resultaat daarvan medegedeell aan de Ged. staten bij schrijven van 5 h|| ni 193° Ho:ll64. Boen een afschrift toekomen van een brief| gericht aan het Best. van het Taterschap "Soesterveen" inzake verbetering der af watering van het "Soesterveen* Dagteekening KORTE INHOUD en volgnummer

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 565