:r 7' r a 7^5 I UvL, -^'d/j. BESLISSING. - v ^£^p>-Ge_e^j^r ?-«_£ -vw-t-t/ -dL^^ue^4 Cc^- J 'a^ar ?l S-J -zo ^yf/ i/^s3. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ''V'i-x-C ^i-<~ yArA\. /\r~v~~v~*~ a^ay^. iysj cL-c AU cL,ccX~ IsU5l- VKe/f iXc. CA-yVyAss cAxMy^yyx^ \yCL/ ^ins-c^ s\A/~ir\. cKy^ ~Jb S, n^^jG^^cX_X^v-v-» öc-v-x ;XO-£ lA^L^ö C^T ^cx^iA-oC^ >i^x tG_ >tc. eGe_*^G~, eü -j^v^T" ctx. s-LeXcX WjAx*/VV^lj yA-t^VI^t^/v, /\r-t\^ I £>C-A-^A^ ~^- VC-^U^VcAi^ Ia-A--, C/Lx^ tLts\. €^ta^j'yT^ ö(_X_ 4W, cOCtX^ CXy^~V\. ^\yts\*y* cJUAyL /X\. IfA l '{j-uXn jCc X-v~ oi^KJL. V<t-c otxO-^ -V&t - oLxrm. -C^-u, ^A/LsV^k.JZs\, /v-tv, Ls*>/yj ^4. ^^tdUrzXcL'^ 0C<~ 4yS^JL~ tLxl A> -C^tyQ - C\- 4x-v M/-V - \i A^SiAy\^ ck, /vwlvv M-C i-O-e^^T, -r-vxe/T- Cxaa^ 1 ^xA^UA. -<5. t^v, (^Cx^-vt^-T" vCg TsA*<\r-isi*yo7£~-Ac^esisx xx-vx -■C^. A. £t-"V h 0. -Z- ^y -VVV l Oy^cL&(Jl*yy-^ 4-dcLe^X-i--j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 56