BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. 1141. Aanduiding van den afzender. Voorzitter IIHV iethouder ïïnden- dijk. KORTE INHOUD. Doet het voorstel de door den voorzitter der "buurtvereeniging "Soest ^*uid" in de vergadering van 21 Gctober 193^(zie notu. lenjin bespreking gebrachte belangen door te zenden aan O.'V. net verzoek daaroratrec te willen dienen van bericht en raad. °telt voor aan Ged. ^taten de vraag te richten of het College zou kunnen goedkey ren,dat in de begroating een bedrag van f 2000,oo wordt geraamd voor steun aan uitgetrok.-cen "'erkloozen. 3 C CT> "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 571