fy*. BESLISSING oorzitter d" in de (zie notu. angen door daaromtrer raad. raag te en goedkei drag van eun aan 7ordt besloten. fordt besloten. - ^7 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 572