i,r9' S S J? o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ciem. Secretarie KORTE INHOUD. Vraagt ten behoeve van den gemeente-bode' in verband met diens verhuizing naar de Talmalaan: 1 .beschikbaarstelling van een gemeente auto 2.overname door de gemeente van eenige gordijnen} 3 to estemming onder eigen verantwoorde lijkheid van den bode tijdelijke opbBr- ging van eenige meubels op den zold r het raadhuis; 4.beschikbaarstelling van een electric-ie voor het verhangen van lampen naar zijn nieuwe weoning. <y 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 579