4 BESLISSING. [ncEiloten wordt het gevraagde onder 1 en toe te staan; [het gevraagde onder J^tóe te staan voor ||A van den prijsvoorkomende op de over [te leggen factuur; Ihet gevraagde onder 4 wordt afgewezen. r Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 580