NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoSLU. van de der op laandagdag, den 17.JIoxeml3.er192jO. des middags te 2,2 uur en voortzetting s-avonds 8 uur, Tegenwoordig de heeren1 - J.v ^e^cth, Burgemeester en A?C.Jo end ereen...A.f....Endendi j.k., .we.tliQ.ud.er.s.,. SecretarisJ. G»A.. Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19. worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig AU De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 582