NosJL NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST van de der op Donderdag, den 20 ïlovember19^3 Tegenwoordig de heeren: .Y?.9.ï!.?.k t ter. A.«.End.endi.j.k..en...A-». J».C..Ko-e.nd.er..s.,wetiiouders. SecretarisJ*.(L*3»*.Ea.t.e.ttö.U.rg.. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig V De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 594