a a a> "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. I Ld). A.van Doorn, boest 1UL Tethouder Open bare Verken verzoekt vrijstelling van de hem. bij sc'™ ven van 18 Dov.1930 ongelegde verplich ting van betaling van x 22,77 wegens rent tengevolge van te late betaling van de pachtsommen deelt mede dat M.Ravenhorst 1 Dec. a.s, de woning aan den Lange Brinkweg wenscht te betrekken u 3 3 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 605