4 BESLISSING. srpllch- ïgens renti van de se. a.s. wenscht jesloten wordt hen ditmaal van de ver lichting tot betaling vrij te stellen» och hem mede te deelen dat wanneer hij iet de "betaling andermaal achterstallig s de gemeente onverwijld van hare echten tot invordering zal gebruik maken lesloten wordt als datum van huur vast te lellen 1 Deo.1930. 'ho. llrtLb A 1 01J SClll Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 606