\ux. a e J25 "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 1U4. Voorzitter Idem. G.Hasselbach. s! .Dooremaalen. Architect te Blaricum. KORTE INHOUD. stelt voor over te gaan tot verdeeling van de termijnennbinnen welke de hierna te noemen drietal kassiers de voorkomen.! de transacties betreffende het gemeente- lijk effectenbezit zullen worden opgedrJ gen Hij stelt voor de verdeeling per loting te doen geschieden voor termijnen van drie maanden. vraagt de beslissing van de vergadering omtrent de ooenbare aanbesteding van het ophalen van asch en vuilnis over het ja 1931. verzoekt in aanmerking te mogen komen voor het rooien en koopen van twee bood staande aan de Beetzlaan en Spoorstraat, doode boomen. De Directeur van O.T. adviseert in zijn rapport van 27 November Ho. 25/24-/2 tot verkoop. behoeft ontheffing van het bepaalde bij art.8 der bouwverordening in verband met de plannen tot het bouwen van 10 dubbelij woningen aan den KI. TOngendaalweg ■Bij 10 gende le.Hed de 1 2e.Fin Jun: 3e.Fin ternl 70or d< OO.l ei i Beslott 1 baar as lden var te omsc I gezocht de tijc tenen wordt c blijver der voc berg za eene be bij de rno e t wo 13eslote I boomen voorwan Iinachtn den Dir meld. Beslote Toornoe: om onth 1 genomen van den weg to t I of den tot en de gemei in eigei I aiitsdiei te vers' I klaringi <y 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 609