7 ih- Af W II BESLISSING. jrdt "besloten. Besloten wordt de vergunning tot 1 Januaif R32 te verleenen overeenkomstig de voor- arden omschreven in het hierbij als jlage gevoegde besluit. let verlof wordt verleend. besloten wordt de aanschrijving te richten,dat binnen 14 dagen de schut ting moet worden verwijderd. Besloten wordt overeenkomstig het advies |er commissie en geen gebruik te maken p.n het verleende crediet,ad f 7^9»00 lA?/j 3 Af tic/7? [esloten wordt het advies van de commissi te volgen. Besloten wordt den Koudhoornweg te verbe teren overeenkomstig de zienswijze van te commissie. jien toegevoegd. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. V ckJcLojU^, bj.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 614