zé BESLISSING. an art. 14 sub V der I diens vijfde blok van erbergscheJ Sl Soesterbei) tot en met korenmolen ie gesloteij elt voor ele uit- elling aan| c honden- ike ontva Lssaris leij Lging tot irbeids - volkstel- on vo l1 'aar-I fordt "besloten. lordt besloten. lordt besloten, juringsdien^Kj^ beslot ;vestigmg opdracht ;iene ena. en. 1/ i-j 31. zs t Ji nor. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 618