Uy S e "o II BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. De Voorzitter U30. liM. Hoofdingenieur Directeur Rijks waterstaat. Directeur 0.7, 17 Nov' 30 tTo .37/15/2 U31. D.Creutzberg e.a. Coest. 27 Nov30 Ho. 3045 U stelt voor den heer G.F.Beetsma Kerk- pad. Z.Z. 39 te Goest te benoemen tot tijdelijk onderwijzer aan de school in de Kerkebuurt ter voorziening in de va- ature van Meurs. zendt vergunning tot het plaatsen van een waarschuwingsbord op den Rijksweg nabij de F.C. Kuyperstraat Hij brengt daarbij onder de aandacht dat het in belang van de veiligheid noodig is tevenj een waarschuwingsbord te plaatsen op den gemeenteweg. geeft gevolg aan de opdracht om advies uit te brengen inzake verschillende ver zoeken der buurtvereeniging Soest Zuid, vragen verbetering van den KI.Engendaal« De Directeur van 0.7. deelt mede, dat de Kl.Engendaalweg geen gemeenteweg is end eigenaren ingevolge art.g4 der Alg.Pol. verordening in den toestand van den weg verbetering moeten brengen. <y 3 C CT> Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 621