Au NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op dinsdagden 16 J)ecejii'ber195° Tegenwoordig de heeren1'aE..»..9,hekethjJurgeaeesteren de neer^n A.G. Koenders en A. Endendijk, wethouders. SecretarisdVten Durg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den k1.19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 634