Ai.. NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST No. van de der op -pensdag> den 17 December 1923°. Tegenwoordig de heeren: ^„.Dekath,Burgeneest er/en èe heeren A.C. Koenders en A. Endendijk, wethouders. Secretarisjü.A. Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 639