S e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. I Voorzitter. idem Brengt ter tafel let door den Cem.Oritv, ingezonden maandstatenboek,met de kascpn me per 15 December j.1. Brengt in besoreking de reorganisatie;]^ v.d.Brandweer in deze gemeentezooals die door de raadscommissie zijn ontwor pen. <u 3 C CD Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 640