lï y y/st&y y 9?**, lip. s B BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. H7 H. 99. IX O&t*/ 90 Jt cjytry^ ■J> 3 C CT> "O Aanduiding van den afzender. Dagteekening en volgnummer. II U 7 <^9074 *>4*9* 4. e^* //A&<r. 9^CCy >^^9c9c'e^-* 9ed^( 9cy. 9^c9** t?é** C&*Z-C**s94t>29*f-c- £9<^9iy c£-C*>C< ■i&t-è <?óot- *9ó- *C-z-&-zsC**-t9c 97 99<c^c9c-t>7^c*c^ - 9 S9A KORTE INHOUD. -£7*^ ct^t£>0 tUca*. *c* -949 't-é* //*z?zr~i 99>9 --CZf - &a 9a^c^<f 999<#*2o- -* 92te*£&*7a/&9' -097e<09c~i<299t**f 9ct** 94t^z**aic szsp-z?* ^4t^s^é' c^6>t~-CS-l-° >J£& o4-,9t>~/J? ^040^02*, -^4l^('s99 t?0C-*?Ci: <70*>i <9 é94-0£t, c9*y 9L K94^0/Z^t90* <&9yi 4&CS* -9^99^4* S&C+y 7C7>t-t^9> 0-<9 ■9*-<z9ksc4*~ •^c- '9c 0cia^yc9zc**^^ 9c* 9>99zr?>***^c*-9e>r^j^<7C2-^ 9-C29-99-*** 9^"/o 0t9*-9-9z***70+-9c- ï&ti&

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 650