BESLISSING. nj v- -V ïdi V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -*4£>44^/éo^*~ p s£+Z>éti£ OkZtJ!^tSZ*T.é>Z-S^t*- -Ztx ^3-/£t*i>-£+J!- Zt&S a> Op 0<ZCr 0**C*&£* I ./^Z £*0^ <zféi -SSï^ a>(Ze. ^^r'ti^e. *4l+ Zi<tca£&tsn^'ziét~* i 9n^-o^C/ ZvC^U ZZff/tj &^y Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. cGtxX^n^ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 656