t /t^- y Snt>t/, r 4 4 fA, cMjuL BESLISSING. za<aï--~ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Cz tPé'Z n i>i~. r 4&<fc#cSt Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. V~ 0^cXj2*X-v*«»^ V^VLwv cLcX^-u-i <^V> cL^C^cA^t ^l^S~ "I/V -\a^ t^-v 4(5\plVL </>y» Zh~L)-t-c. L-tj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 658