a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Volgnum Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 1^. u.van Hummel. Soesterberg. zendt declaratie ad f 7,50 -wegens gebruik j van electrisch licht in de cellen alsme de het buitenlicht bij den politiepost te Soesterberg IM). A.Legemaat. Eikenlaan 19 Soest. 14 Dec' 29 vraagt van de gemeente ten behoeve van G.van Eijden alhier te kunnen koopen de perceelen sectie \.no.924 en zoonoodig van 925 een oppervlakte van 2000 112 of ruiling van grond tusschen van Eijden en de Gemeente. lil. C.Pul. Pos tv/eg 5 Soesterberg. 27 Jan'30 vraagt in aanmerking te mogen komen voor schilders- en behangerswerk 131. 11.V. Bataafsche Import Hij 1s-Gravenhage vraagt vergunning ingevolge de hinderwet tot plaatsing van een benzinekluisop 1 perceel Nieuweweg kad. gem.Soest in sectie G.nr. 3373. 113. G.Hornsveld v.'feedestraat 15 Soest. 30 Jan'30 vraagt vergunning zijn winkel geopend te mogen hebben na de in art.170 der Alg. Politieverordening genoemde sluitingstij den. 13 H. J.T.Koff P.C.Hooftlaan Amersf oort. 1 Eebr'30 vraagt ontheffing van art.14 der bouwver ordening in verband met zijn bouwplan tot stichting van een landhuis met manege op een terrein aan den Amersfoortschestraat- "eg te Soesterberg (sectie E.no.l855) CJ Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 67