- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. J? "o Aanduiding van den afzender. f 1745,-- voor perceel A.7.Schreuder l60,-- en voor verbreedingen,waaröm- trent nog onderhandelingen gaande zijn 400,-- Totaal f 2305»-- Deze kosten kunnen bestreden worden uit reeds verleende credieten voorkomende op de begrooting 1930 een en ander zooals in de voordracht zal worden omschreven 3eslot ie str eenkor voor va noodig Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 75