h rv BESLISSING. AAN MERKINGEN. 3esloten wordt den Raad voor te stellen de strooken grond te aanvaarden over eenkomstig de door de schenkers gesteld voor-vaarden en tevens te adviseeren de noodige gelden beschikbaar te stellen. uit. J f /ic/ S Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 76