r/f ~wtj NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. K?» van de der op 2H3 dag, den 25.?.e'°SSï.iloi'": LirLeketh, Burgemeester, Tegenwoordig de heereni.*.J..»..Q.j..G.o..en.der sen... a Endenij_k'xe thou.1 er s Secretaris - 3a» 10 n o u.i 0 I Ij i/- j- Afwezig de heerAJÊf..r De notulen van de vergadering van den J19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 96