f" 'J3- s s "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter ,A. Heyster XüO. X 0 I J.H. Bruins Soest Ver.Tot Bevor dering van Bij enteelt Afd. \ot. P.J. Brost So est 18 -2-30 17-2-30 5-2-30 17-2-30 Stelt voor den tijdelijk anBtenaar ter SecretarieJ. BrijBer, ingaande 1 Janu ari I93O in vasten dienst aan te stel len als amlotenaar ter Secretarie. Vraagt vergoeding van overuren, vege..3 Buitengewoon werk, verricht aan de ge .ee te-rekening over 1928. Uit het schrijver. Blijkt, dat door hen 160 uren aan overve: is verricht. Vraagt vergunning zijn winkel Van ie edel straat 44 geopend te mogen houden tot uur des avonds. Verzoekt den Raad het afnaaien van heide in den vervolge niet meer toe te later.. 'Vraagt ontslag als Brandmeester der Vrijwillige Brand1'eer afd.Soest. 4J 3 c CD Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 97