NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders Noyf. van de der op ..D.in.sdag, den 10.a...xL 1931. Tegenwoordig de heeren: G L>eke th-,Burgemeester. A.«....EM.e.ndi.j.k...e.n...A*J....G...ICD..e.nd.er.s.,:7 e t houd ers.. Secretaris.Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ...1 3 Jtot en met 1.0.x. van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 110