lij- r UTH. S s J? U|(3\ BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. JJ.Yeenendaal te Baarn lï.V.LIij tot Expl. van roerende en onr.goederen.Dir. R.H.J.Heintjes te Soest Directeur van 0)entare Verken X/TO. J.W.Adams Boekhouder Openbar erken ISl. 4 Maart'31 4 Haart'dl 5 Haart'31 5 Haart'31 6 Haart'31 jirecteur Openbare van "iericen. 6 Maart' 31 Doss.1C4- 3e Afdeelini Technisch Ambten naar Gasbedrijf 9 Haart' 31 25 Eebr31 KORTE INHOUD. Zendt een nota voor verrichte werkzaai.ii den ten behoeve van Openbare Verken gedu; de de maand Januari 1931» Verzoekt terugbetaling van leges, door betaald voor een gewijzigdebouwplan, wai voor vorig jaar door hem reeds leges warrelende de betaald. aafr.vezig 2 3e taling 3t Tethoi var den ht is. gesloten dat volger Rapporteert over afstand van grond, khl3*sloten bekend als sectie G. no.1406 door A.v.d, dihgs^eg 3 Broek. te brenger volle bres i|n over£ Hierover Gor missie «sloten sluit tot Dit ien. Besloten roider ter vair Goenbê namen de te brenger herhaling [per als vc Vraagt in huur de aan den Lange Brimc'ej gelegen perceelen weiland sectie A nos2( en 1195 zulks voor een jaar en tegen een huurprijs van ,30 per Are. Rapporteert dat niet steeds op tijd de ziektegevallen bij arbeiders door de voo: mannen wordt bekend gemaakt. deelt naar aanleiding van het schrijven van de Hoofd-Commissie voor de ÏTormalisat in lïederland, dd. Februari 1931 mede, dat. het van belang is te achten ie keurings voorschriften voor bouwmaterialen van kni te bepalen voor de uitvoering van werken dei gemeer levering van materialen ten behoeve van i gemeente Soest, Be sloten voer bouwn cAviissie lid van I I van Biedt aan het 7e Suppl.Kohier over het jaar 193° tot een bedrag van f 30,64. Deelt ijiededat een drietal verzoeken on aansluiting aan het Gasbuizennet zijn in gekomen van bewoners aan den nachtegaal^ en verzoekt machtiging tot uitbreiding va het hoofdbuizennet. Het Kohit drag gr ooi rfcg ier c har ien ges ■tvanger Be sloten O 3 rj O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 115