BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Vooral jjpz .EOasa-en woning toezicht Bestuur der Ver een iging* Soes ter- bergs Bloei" te Soesterberg. 9 Haart'31 Wèthouder Enden dijk tter deelt als zijne meening mede, dat het beste de muziektent geplaatst kan worden aan het einde van den Postweg ter rechter- zijde vanaf dennhoofdweg en wel daar, waai ee bebouwing ophoudt. stelt voor de werkverschaffing te doen beeindigen als volgtr ongeorganiseerde arbeidersop 1Haart a.s, georganiseerde arbeiders o) 26 Maart a.s, stelt voor als dag van stemming ter ver kiezing van leden van den Raad vast te stellen op Donderdag 18 Juni 1931* Biedt ter behandeling aan een aanvrage om bouwvergunning van H.L.Dielemans, te 3oes- terberg en adviseert de gevraagde vergun ning te verleenen. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 125