kV 7 BESLISSING. '/oorloopig wordt besloten aan den Jirec- eur van Openbare 'ïerken op te dragen eet ast muziektent te ontwerpen en daarvan en kostenberekening op te raaken, met terzoek een an ander bij B. en T7. injte 'ienen. Het schrijven van de Vereeniging wordt aangehouden 'ordt besloten. ,'ordt besloten. Je vergunning wordt verleend overeen komstig het besluit, niernevens als bijlage gevoegd en geboekt in het des betreffend regeister onder do l/^g Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AA s AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 126