'J S e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Opzichter van Bouw- zicht Yoningtoe- Opzicnter van B uuw- en 'Yoning- zicht Bootuur der Engert' 13 Haart'31 13 Maart'31 "brengt een afwijzend advies uit inzake jjel verzoek van E,IIilhorst, wonende Eikenlaan 27 te Soest, om ontheffing van het bepaal- de bij artikel 13 der 3.V. noodig voor den bouw van een woonhuis, op het perceel, ka dastraal bekend gemeente Soest, in sectie J.675, gelegen aan de Eikenlaan. biedt ter behandeling aan de ontwerp-boin verordening voor deze gemeente. komt in de yprgtyl eri.ng ten Pinde nogmïwh over leg te plegen omtrusnjgjla_-pi333^rtfs'"~T^ de nieuw t ebmtw^n-wrclïóol zal worden ge- li. en 'Y. van Amersfoort 7 Haart'31 geeft verklaring omtrent de berekening w bedragen, verschuldigd als vergoeding voor; toelating van buitenleerlingen tot school no. 7 Voor gewoon l.o. en de U.L.O.school te Amersfoort. w 3 C D3 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 131