NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders Nol£. van de der op Vrijdag, den 20.M-a- a-r.-t1931 Tegenwoordig de heeren: llr...Oeket-hBurgemeester .En&S.adij.k.....e.n...d..J....C...Ka.ead.ers.r. .T.e.tJxouder.s.- Secretaris JBa en burg Afwezig de hee De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers „XA 1 tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 134